نویسنده: مدیر پیشگیری

رژیم فرانسوی

رژیم فرانسوی

رژیم غذاییمدیر پیشگیری

برای کاهش وزن رژیم های غذایی مختلفی طراحی شده است. یکی از موثر ترین راه های کاهش وزن رژیم فرانسوی است. این رژیم اولین بار توسط یک پزشک فرانسوی مطرح شد و به مرور فراگیر شده و امروزه به عنوان یکی از ساده ترین راههای کاهش وزن شناخته می شود.

رژیم سیب و دارچین

رژیم سیب و دارچین

رژیم غذاییمدیر پیشگیری

با مصرف نوشیدنی دارچین و سیب یک شبه تمام چربی هایتان آب نخواهد شد. یعنی نمی توانید امیدوار باشید که ظرف یکی دو روز به اندامی تراشیده برسید. اما می توانید مطمئن باشید که این نوشیدنی متابولیسم تان را تحریک و به کاهش وزن کمک می کند.

رژیم غذایی جنرال موتورز

رژیم غذایی جنرال موتورز

رژیم غذاییمدیر پیشگیری

رژیم جنرال موتورز (GM) برنامه‌ی غذایی است که وعده می‌دهد فرد می‌تواند با پیروی از آن در یک هفته تا ۶/۸ کیلوگرم از وزن خود کم کند. این رژیم به شما اجازه می‌دهد هر روز غذاهای مختلف بخورید.