برچسب: برنامه‌ی غذایی در رژیم جنرال موتورز

رژیم غذایی جنرال موتورز

رژیم غذایی جنرال موتورز

رژیم غذاییمدیر پیشگیری
برنامه‌ی غذایی در رژیم جنرال موتورز در اینجا نمونه‌ای از برنامه‌ غذایی که باید در طول هفت روز رژیم دنبال کنید،‌ آمده است: روز اول صبحانه: یک کاسه از مخلوط میوه‌های خانواده‌ی میوه‌های حبه‌ای (مانند آلبالو، توت‌فرنگی، زغال اخته، انگور، زردآلو) میان‌وعده: یک گلابی؛ ناهار: یک سیب؛ میان‌وعده: یک کاسه هندوانه؛ شام: یک پرتقال؛ میان‌وعده: یک کاسه طالبی. روز دوم صبحانه: ...