برچسب: خوردن برای تفریح

رژیم فرانسوی

رژیم فرانسوی

رژیم غذاییمدیر پیشگیری
چگونه زنان فرانسوی بدون رعایت رژیم غذایی لاغر می مانند؟ آیا ممکن است یک رژیم غذایی لاغری وجود داشته باشد که پنیر و شکلات را توصیه کند؟ بله. این قضیه را راز "خوردن برای تفریح" می گویند. دستور اصلی برای کاهش وزن موفق در این برنامه غذایی عبارت است از: خوردن مواد...