برچسب: رژیم لاغری دوکان

رژیم فرانسوی

رژیم فرانسوی

رژیم غذاییمدیر پیشگیری
رژیم لاغری دوکان ده روز است. فاز دوم: کاهش وزنی که در فاز قبلی رخ داد تثبیت می شود. در این مرحله سبزیجات نیز باید در رژیم گنجانده شود. این مرحله نیز ده روزه است که به دو مرحله پنج روزه تقسیم می شود. در پنج روز اول پروتئین خالص فاقد چربی باید در رژیم گنجانده شود و در پنج روز دوم پروتئین, سالاد و سبزی میل شود. همچنین باید روزانه یک و نیم لیتر آب و دو قاشق سبوس جو هم میل شود. فاز سوم: فاز سوم مش...