برچسب: مراحل رژیم فرانسوی

رژیم فرانسوی

رژیم فرانسوی

رژیم غذاییمدیر پیشگیری
این رژیم در مدت یک هفته می توان سه کیلو وزن را کاهش داد. این رژیم دارای چهار فاز مختلف است. این رژیم لاغری فرانسوی همچون رژیم اتکینز و رژیم لاغری کانادایی دارای طرفداران بسیاری می باشد. مراحل رژیم فرانسوی همانطور که گفته شد این رژیم در چهار فاز متفاوت انجام می شود. فاز اول این رژیم به فاز حمله نیز معروف است. در...