برچسب: مزایای رژیم جنرال موتورز

رژیم غذایی جنرال موتورز

رژیم غذایی جنرال موتورز

رژیم غذاییمدیر پیشگیری
صبحانه: یک کاسه برنج سبوس‌دار همراه با یک قاچ هندوانه؛ ناهار: یک کاسه برنج سبوس‌دار همراه با کلم بروکلی و ۲۳۷ میلی‌لیتر آب‌میوه؛ شام: یک کاسه مخلوط برنج سبوس‌دار و سبزیجات. مزایای رژیم جنرال موتورز هیچ مطالعه‌ای رژیم جنرال موتورز را به‌طور کامل بررسی نکرده، ولی بر روی جنبه‌هایی از آن تحقیقاتی گرفته است. ...