برچسب: معایب رژیم جنرال موتورز

رژیم غذایی جنرال موتورز

رژیم غذایی جنرال موتورز

رژیم غذاییمدیر پیشگیری
رژیم جنرال موتورز در مورد غذاهایی که اجازه دارید در روز مصرف کنید، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای اِعمال می‌کند. با این‌وجود به شما اجازه می‌دهد تا نوع گوشت، میوه و سبزیجاتی مصرفی را براساس ذائقه‌ی خود انتخاب کنید. معایب رژیم جنرال موتورز رژیم جنرال موتورز معایبی نیز دارد از جمله: هیچ تحقیقی در مورد این رژیم انجام نشده بزرگترین مشکل رژیم جنرال موتورز این است...