برچسب: کالری های ذخیره شده

رژیم سیب و دارچین

رژیم سیب و دارچین

رژیم غذاییمدیر پیشگیری
نشان می دهند که مصرف روزانه یک چهارم قاشق چایخوری از این ادویه، سوخت و ساز (متابولیسم) بدن را تا 20 بار فرا تر از توانایی طبیعی بدن افزایش می دهد و به بدن اجازه می دهد تا چربی و کالری های ذخیره شده را با سرعت بیشتر و کارآمدی بهتری بسوزاند. تاثیر دارچین بر کاهش وزن: به طور کلی مدیریت وزن بدن با ثابت نگه...