برچسب: کاهش وزن رژیم جنرال موتورز

رژیم غذایی جنرال موتورز

رژیم غذایی جنرال موتورز

رژیم غذاییمدیر پیشگیری
کاهش وزن رژیم جنرال موتورز موقتی باشد بیشتر وزنی که در این رژیم غذایی کاهش می‌یابد،‌ آب است، نه چربی. وقتی کالری دریافتی‌ را کاهش دهید، بد‌ن‌تان دنبال منابع دیگری برای تأمین انرژی می‌گردد. به همین دلیل بدن‌ گلیکوژن، مولکول‌هایی که انرژی را ذخیره می‌کنند و در کبد و عضلات وجود دارند، می‌شکند تا انرژی لازم برای بدن را فراهم کند. گلیکوژن محتوی مقدار زیادی آب است. بنابراین با شروع ت...