برچسب: کاهش وزن موفق

رژیم فرانسوی

رژیم فرانسوی

رژیم غذاییمدیر پیشگیری
کاهش وزن موفق در این برنامه غذایی عبارت است از: خوردن مواد غذایی با کیفیت در اندازه های کوچک. برتری کیفیت بر کمیت هر لقمه ای که در دهان گذاشته می شود باید با علاقه باشد پیاده روی برای ورزش و انجام تمرینات ورزشی منظم خوردن سه وعده غذایی در طول روز و در زمان های منظم نفس کشیدن به روشی درست حفظ وضعیت مناسب بدن در حالت های مختلف (نشستن، راه رفتن، دراز کشیدن و ... ) این رژیم غذایی ۴...